پکیج های طراحی وب سایت

Header image

پکیج پایه برنزی

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : ندارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۱۵۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۱ گیگابایت فضای هاست پر سرعت
(به مدت یک سال رایگان)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۶۰ روز کاری

Order پکیج پایه برنزی

پکیج پایه نقره ای

۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : ندارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۱۰۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۳ گیگابایت فضای هاست پر سرعت
(به مدت یک سال رایگان)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۶۰ روز کاری

Order پکیج پایه نقره ای

پکیج پایه طلایی

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : ندارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۵۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۵ گیگابایت فضای هاست پر سرعت
(به مدت یک سال رایگان)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۶۰ روز کاری

Order پکیج پایه طلایی

پکیج حرفه ای برنزی

۴.۷۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۳۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۱ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۸۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۱ ماه رایگان)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج حرفه ای برنزی

پکیج حرفه ای نقره ای

۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۱.۵۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۳ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۱۰۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۲ ماه رایگان)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج حرفه ای نقره ای

پکیج حرفه ای طلایی

۶.۴۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۱.۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۵ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۱۳۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۳ ماه رایگان)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج حرفه ای طلایی

پکیج پیشرفته برنزی

۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۷۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

ارائه گواهینامه SSL استاندارد
(انتقال سایت به پروتکل Https)

۱ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی و خارجی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۱۵۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۱ ماه رایگان)

تبلیغات حرفه ای در گوگل
(نمایش سایت در صفحه اول گوگل در کمتر از ۲۴ ساعت)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج پیشرفته برنزی

پکیج پیشرفته نقره ای

۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۵۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

ارائه گواهینامه SSL استاندارد
(انتقال سایت به پروتکل Https)

۳ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی و خارجی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۲۰۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۲ ماه رایگان)

تبلیغات حرفه ای در گوگل
(نمایش سایت در صفحه اول گوگل در کمتر از ۲۴ ساعت)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج پیشرفته نقره ای

پکیج پیشرفته طلایی

۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۲۵۰)

ارائه کلیه دامنه های بین المللی
(به مدت یک سال رایگان)

ارائه گواهینامه SSL استاندارد
(انتقال سایت به پروتکل Https)

۵ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی و خارجی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۳۰۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۳ ماه رایگان)

تبلیغات حرفه ای در گوگل
(نمایش سایت در سطر اول گوگل در کمتر از ۲۴ ساعت)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(ارسال به ایمیل مشتری در کمتر از یک هفته)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۳۰ روز کاری

Order پکیج پیشرفته طلایی

پکیج پایه برنزی

۱۰۵۰ $ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : ندارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۱۵۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۱ گیگابایت فضای هاست پر سرعت
(به مدت یک سال رایگان)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۶۰ روز کاری

Order پکیج پایه برنزی

پکیج پایه نقره ای

۱۰۵۰ $ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : ندارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۱۰۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۳ گیگابایت فضای هاست پر سرعت
(به مدت یک سال رایگان)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۶۰ روز کاری

Order پکیج پایه نقره ای

پکیج پایه طلایی

۱۰۵۰ $ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : ندارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۵۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۵ گیگابایت فضای هاست پر سرعت
(به مدت یک سال رایگان)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۶۰ روز کاری

Order پکیج پایه طلایی

پکیج حرفه ای برنزی

۱۰۵۰ $ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۳۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۱ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۸۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۱ ماه رایگان)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج حرفه ای برنزی

پکیج حرفه ای نقره ای

۱۰۵۰ $ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۱.۵۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۳ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۱۰۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۲ ماه رایگان)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج حرفه ای نقره ای

پکیج حرفه ای طلایی

۱۰۵۰ $ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۱.۰۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

۵ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۱۳۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۳ ماه رایگان)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج حرفه ای طلایی

پکیج پیشرفته برنزی

$ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۷۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

ارائه گواهینامه SSL استاندارد
(انتقال سایت به پروتکل Https)

۱ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی و خارجی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۱۵۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۱ ماه رایگان)

تبلیغات حرفه ای در گوگل
(نمایش سایت در صفحه اول گوگل در کمتر از ۲۴ ساعت)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج پیشرفته برنزی

پکیج پیشرفته نقره ای

$ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۵۰۰)

دامنه های .ir و .com
(به مدت یک سال رایگان)

ارائه گواهینامه SSL استاندارد
(انتقال سایت به پروتکل Https)

۳ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی و خارجی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۲۰۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۲ ماه رایگان)

تبلیغات حرفه ای در گوگل
(نمایش سایت در صفحه اول گوگل در کمتر از ۲۴ ساعت)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(در صورت درخواست مشتری)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۴۵ روز کاری

Order پکیج پیشرفته نقره ای

پکیج پیشرفته طلایی

۱۰۵۰ $ / year

نوع سایت : انتخابی

قالب سایت : انتخابی

فروشگاه اینترنتی : دارد

کاهش تضمینی رتبه الکسای ایران
(رتبه کمتر از ۲۵۰)

ارائه کلیه دامنه های بین المللی
(به مدت یک سال رایگان)

ارائه گواهینامه SSL استاندارد
(انتقال سایت به پروتکل Https)

۵ گیگابایت فضای هاست پر سرعت بهینه برای SEO
(به مدت یک سال رایگان)

سئو و بهینه سازی داخلی و خارجی سایت
(کاملا حرفه ای و اصولی)

بازدید روزانه ۱۰±۳۰۰ کاربر ایرانی از صفحات سایت
(به مدت ۳ ماه رایگان)

تبلیغات حرفه ای در گوگل
(نمایش سایت در سطر اول گوگل در کمتر از ۲۴ ساعت)

ارسال فایل آموزش تصویری کار با بخش های مختلف سایت
(ارسال به ایمیل مشتری در کمتر از یک هفته)

پشتیبانی کامل برای رفع مشکلات فنی سایت
(به مدت یک سال رایگان)

نحوه پرداخت : نقد و اقساط

زمان تحویل پروژه : ۳۰ روز کاری

Order پکیج پیشرفته طلایی

سایت مورد نظر خود را از پکیج های بالا انتخاب کنید و اطلاعات آن را در زیر وارد کنید. سپس با زدن دکمه "ارسال سفارش"، پکیج مورد نظر خود را برای ما ارسال کنید. ما هم در اسرع وقت و در زمان تعیین شده توسط شما، در صورت صحیح بودن اطلاعات، با شما تماس خواهیم گرفت. لطفا دقت کنید که با زدن دکمه "ارسال سفارش"، تایید میکنید که با تمام قوانین و مقررات ما موافق هستید.

    فرم سفارش پکیج طراحی سایت
    1. پکیج پایهپکیج حرفه ایپکیج پیشرفته
    2. پکیج برنزیپکیج نقره ایپکیج طلایی
    3. قرارداد حضوریقرارداد اینترنتی

    "]